KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH

I.                APAKAH MUHAMMADIYAH ITU
MUHAMMADIYAH adalah suatu persyarikatan yang merupakan “Gerakan Islam” . Maksud Gerakan ialah “Dakwah Islam Amar Ma’ruf  Nahi Munkar” yang ditujukan kepada dua bidang : perseorangan dan masyarakat.
a.       Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (Tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni
b.      Kepada yang belum Islam, bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam.
 Adapun da’wah Islam dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar bidang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikkan, bimbingan dan peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atas dasar taqwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi munkar dengan caranya masing – masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah “Terwujudnya masyarakat utama, adil makmur yang diridlai Allah SWT.

II.                DASAR DAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
Dalam melaksanakan usahanya menuju terwujudnya masyarakat utama, adil makmur yang diridlai Allah SWT. dimana kesejahteraan, kebaikkan dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip yang tersimpul dalam Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu :   
1.      Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah
2.      Hidup manusia bermasyarakat
3.      Mematuhi ajaran – ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu – satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat
4.      Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhsan kepada kemanusiaan.
5.      Ittiba’ kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW.
6.      Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.

III.             PEDOMAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimana perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya, harus berpedoman :”Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul- Nya, bergerak membangun disegenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridlai Allah “.
 
IV.             SIFAT MUHAMMADIYAH
                       Memiliki :
a.       Apakah Muhammadiyah itu
b.      Dasar amal usaha Muhammadiyah
c.       Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah.
 Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat – sifatnya, terutama yang terjalin di bawah ini :
1.      Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan
2.      Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiah
3.      Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam
4.      Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan
5.      Mengindahkan segala hukum, undang – undang, peraturan, serta dasar falsafah negara yang syah
6.      Amar ma’ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik
7.      Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam
8.   Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya
9.  Membantu pemerintah dan kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT
10.    Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana.     
(Keputusan Muktamar ke 35)

0 komentar:

Posting Komentar

Ketua

Drs. H. Tridjono
NBM. 498.374

Menu

Jadwal Sholat


jadwal-sholat

Kalender

Jam

Kalender Islam

Kalender Hijriyah

Pengunjung

Flag Counter

DIKDASMEN

Masukkan Bahan Berita Website Dikdasmen


Harus memiliki akun google terlebih dahulu
Kemudian klik ikon diatas

Saran dan Kritik ( Mail Box )

Translate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Kerjasama


Posting Populer

Arsip Blog

Kontak Kami

Email Kantor :
dikdaspdmsolo@yahoo.co.id
dikdasmenska@gmail.com

Nomor Telp Kantor :
(0271)656942

Fax :
(0271)653025